Správa majetku


 

Prostá správa majetku, využití institutu svěřenských fondů nebo jen konzultace

Správa majetku

Díky segmentu svěřenských fondů řešíme možnost vyčlenění vlastněného majetku klientů.

Tím vzniká prostor pro jeho nezávislou správu.

Tento majetek je předán správci ke specifikovanému účelu a ten se zavazuje k jeho řádnému spravování.

Veškeré informace o svěřenských fondech naleznete na webu: www.profesionalnispravci.cz.

 

S čím vám pomůžeme

  • Nabízíme odborné konzultace v problematice svěřenských fondů 

  • Zjišťujeme vhodnosti svěřenského fondu

  • Řešíme vše od založení svěřenského fondu a jeho následných registrací až po kompletní správu 

  • Pro správu (nejen) finančního majetku vám poskytneme naše portfolio prověřených obchodních partnerů

  • Doporučíme vám, jak majetek řádně diverzifikovat

 

Specializace

  • Umíme pomoct při správě jak financí, tak nemovitostí či firem

  • Silná právní ochrana majektu ve fondu

  • Odborné minimalizování rizik spojených se správou majetku fondu

  • Nabízíme také službu samotné správy a dohledu nad svěřenským fondem

 

Jsem Irena Purschová

Problematice svěřenských fondů se věnuji jako fyzická osoba od roku 2014, kdy byl tento institut v ČR opětovně zaveden.

Pořádám odborná školení pro zájemce, kteří o této problematice chtějí vědět více, a chtějí zahrnout tento institut do svého portfolia, aby mohli práci s klientem pozvednout na vyšší úroveň.

Zároveň funguji jako odborná konzultantka při založení svěřenského fondu. 

 

fotka
Chcete více informací?

Naši partneři